Fördelar med läkare på distans

Möjligheten att få en medicinsk bedömning på distans, utan att behöva besöka en vårdcentral, är en av de stora förändringarna som den digitala revolutionen fört med sig. Att kunna träffa sin doktor via en app är numera vardagsmat för många och om du inte redan testat så är det hög tid.

Besöket sköts via chatt, röstsamtal eller videosamtal och kan vara ett bra alternativ för mindre allvarliga eller smittsamma åkommor. Användningen av de digitala vårdtjänsterna har ökat kraftigt sedan de introducerades för några år sedan. I och med utbrottet av Covid19 under 2020 spås ytterligare ökningar då en av de stora fördelarna med de digitala tjänsterna är att de både ökar tillgängligheten och minskar smittspridningen.

Utnyttja din smartphone för läkarbesök

Ont i halsen eller en segdragen huvudvärk som vägrar ge med sig? Stress och nedstämdhet? Oberoende av om du behöver träffa läkare, sjuksköterskor eller psykologer så finns idag flera möjligheter att sköta dina ärenden på distans. Ett exempel är doktor.se som numera erbjuder alla besök via smartphone via en smidig app. Beroende på vilken åkomma du söker för kan läkarna ordinera behandling, skriva ut recept på läkemedel för att behandla bältros eller skicka dig vidare till en vårdcentral eller sjukhus för ett fysiskt besök för att fastställa om det faktiskt är bältros du drabbats av. Att få en läkarbedömning via appen eller via annan digital tjänst är kostnadsfritt eftersom företagen har avtal med landstingen.

De digitala lösningarna kan avlasta vården

Det är tveklöst att digital vård av olika slag kommer att bli allt mer vanlig i framtiden i och med att fler och fler kan och vill använda sig av digitala verktyg för läkarbesök, uppföljningar eller behandlingar. Förhoppningen är att de digitala läkarbesöken ska avlasta sjukvården genom att ta hand om besöken som gäller enklare åkommor som segdragna förkylningar, ögoninfektioner och hudåkommor. På det här sättet kan istället vårdcentraler och sjukhus ta hand om de riktigt sjuka patienterna som behöver omhändertagande på plats. Ett tydligt exempel är barnfamiljer som slipper åka med febriga och trötta småttingar till överfulla mottagningar samtidigt som de som behöver besöka läkare fysiskt får kortare väntetid. I framtiden kommer troligtvis allt fler vårdbesök att ske digitalt – för effektivare vård och bättre tillgänglighet.